Postrehy z cestovania životom alebo ako v rôznych kultúrach odpovedajú na štyri základné životné otázky.

štvrtok 16. októbra 2014 od 17.30 do 20.00 h v DK Ružinov v BRATISLAVE

Prednášateľ: Tomáš Hajzler, Peoplecomm Praha

Vstupné 12 €, ak sa prihlásite do 9. októbra 2014 a 15 €, ak sa prihlásite do 14.10.2014
Miesto konania: Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, BA

Bližšie informácie: Alena Paľová, Tel.: 0905 562 910
palova@antre.sk

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován

Aj keď táto kniha nie je z dielne vydavateľstva Peoplecomm, nevyhnutne dopĺňa problematiku témy prednášky. Týka sa práve výchovy, výchovy slobodných ľudí, či už detí alebo dospelých, pretože výchova je proces celoživotný. Mimoriadne inšpiratívna, aj keď nenápadne vyzerajúca kniha z dielne českých autorov pedagógov-psychológov, ktorí poznajú našu mentalitu a náš jazyk. Okrem knihy usporadúvajú autori kurzy pre rodičov a učiteľov. O kurzy je mimoriadny záujem, najbližší voľný termín je až v roku 2014.

Kúpiť knihu