Postrehy z cestovania životom alebo ako v rôznych kultúrach odpovedajú na štyri základné životné otázky.

štvrtok 16. októbra 2014 od 17.30 do 20.00 h v DK Ružinov v BRATISLAVE

Prednášateľ: Tomáš Hajzler, Peoplecomm Praha

Vstupné 12 €, ak sa prihlásite do 9. októbra 2014 a 15 €, ak sa prihlásite do 14.10.2014
Miesto konania: Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, BA

Bližšie informácie: Alena Paľová, Tel.: 0905 562 910
palova@antre.sk

SUMMERHILL - príbeh prvej demokratickej školy na svete

SUMMERHILL - príbeh prvej demokratickej školy na svete

"Dieťa by malo žiť svoj vlastný život, nie život podľa predstáv svojich úzkostlivých rodičov ani podľa názorov pedagógov presvedčených, že vedia, čo je pre ich deti najlepšie." A. S. Neil

"Väčšina ľudí, ktorá počuje o Summerhille po prvýkrát, neverí svojim ušiam. Školu, v ktorej žiaci spolu-rozhodujú o tom, čo, kedy, kde, ako či od koho se budú učiť a ktorá navyše existuje už od roku 1921, si proste nedokážeme predstaviť. Príbeh, ktorý je vo svete vzdelávania tým, čím je Semco mezi firmami (viď Podivín a Sedmidenní víkend), neprestáva inšpirovať milióny ľudí po celom svete. Nás nadchol tak, že sme viac než rok usilovali o získanie práv pre české vydanie, aby sa i český a slovenský čitateľ mohol s “najstaršou detskou demokraciou” zoznámiť. Summerhill, príbeh prvej demokratickej školy na svete je jednou z kníh, ktorá nezvratne mení pohľad na život. Je velmi pravdepodobné, že sa jej prečítaním na výchovu a vzdelávanie už nedokážete pozrieť tak ako predtým. A.S.Neill hovoril, že do sedmych rokov je rozhodnuté, akí z nás vyrastú ľudia. Pokiaľ premýšľame o skutočnej slobode človeka (nielen v práci), je potrebné začať práve u detí. Preto je táto kniha pre tému slobodnejších prístupov k práci “i” (alebo “práve”) v dnešnej dobe viac než relevantné." Tomáš Hajzler

"Po prečítaní tejto knihy som pochopila, že sloboda vo výchove detí, vyzerá úplne ináč, než som si vo svojich najslobodnejších myšlienkach predstavovala. Zaujalo ma, že sloboda je spôsob, ktorým možno prevychovať deti s asociálnym správaním. V knihe je veľa inšpiratívnych príkladov na riešenie situácií pri výchove detí. Jedna z najlepších kníh akú som v poslednom čase čítala, skutočne priekopnícka a mám pocit, že v nej je to, čo možno nie je ani pri alternatívnych cestách vzdelávania." Alena Paľová

Ak máte deti alebo pracujete s ľuďmi, túto knihu sa rozhodne oplatí mať.

Kúpiť knihu